- Jacqueline Kennedy

"Love of books is the best of all."

Populære titler Et udvalg af bøger fra Pretty Page

Forfatter Trine Toft Bibliotekar med svar

Trine Toft - bibliotekar og forfatter

Trine Toft er bibliotekar og informationsspecialist og har vejledt og undervist både elever ved ungdomsuddannelserne og studerende på videregående uddannelser i informationssøgning til opgaver og projekter. Hun skriver primært bøger om studieteknik og legatsøgning samt anden faglitteratur.